Portal informacyjny

psychoterapia Gestalt nowa metoda leczenia

Psychoterapia rodzinna co daje

Drugim, który Searle teraz woli, ale jest mniej znany, jest jego „składnia nie jest fizyka” argumentacja – nic na świecie nie jest z natury programem komputerowym z wyjątkiem stosowanych, opisywane lub interpretowane przez obserwatora, więc albo wszystko można opisać jako komputer i trywially mózg może, ale to nie wyjaśnia żadnych konkretnych procesów umysłowych, lub nie
turnusy rehabilitacyjne

Odtrucia alkoholowe dlaczego są ważne?

Teoria ta koncentruje się na ciągłości utrzymywanej przez portale społecznościowe, aczkolwiek sieci są zawężone wyborem i okolicznościami. Wybieramy bardziej harmonijne relacje. Okolicznościami są utrata związków przez śmierć i dystans. Teoria Selektywności Społeczno-Eklementacyjnej pokazuje również, w jaki sposób ludzie zachowują ciągłość w podeszłym wieku.
TOP